LÄNKAR

Svenska Hovslagareföreningen http://www.hovslagareforeningen.se/
Eurofarrier http://www.eurofarrier.org/
Biologiska Yrkeshögskolan http://www.naturbruk.nu/bys/utbildningar/hovslagare/
Jordbruksverket http://www.jordbruksverket.se/
Svenska hästars värn http://www.shv.org/
Mustad http://www.mustad.com/