TÄNKVÄRT
 

Varför skall man sko hästar?

Alla hästar behöver inte skos. Men de hästar som skall
användas klarar sig sällan utan skor.
Detta upptäckte man för flera tusen år sedan.
Förutom sjukbeslag, travhästbalansering och vinterskärpning
går skoningen ut på att skydda hoven mot nötning.
Detta betyder i sin tur att hoven växer ut och att hovvinkeln förändras.
För att inte få för stora omställningar skodde man förr hästarna
en gång i månaden. I soldatinstruktionen av 1959 års upplaga står det
"Hästen skall skos var femte till sjätte vecka för att en felaktig
lutning på tåaxeln skall undvikas." Förmodligen är senare tids skoperioder
om sju till åtta veckor mer motiverade av ekonomi än omsorg om hästen.


Varför är det så svårt att få tag i en bra hovslagare?

En bra hovslagare har hur mycket arbete som helst.

En bra hovslagare behöver inte sko:
   
-ouppfostrade hästar med livet som insats.
    -nedsmutsade hästar som kommer direkt från hagen.
    -utomhus i stekande sol, isande kyla eller regn.
    -i kalla, mörka och dragiga stallar utan vettig arbetsplats.
    -för hästägare som inte betalar sina räkningar i tid.
    -där man inte blir vänligt bemött.
    -där man  inte blir respekterad för sin yrkeskunskap.


 

Vem är hovslagare?

Hovslagare kan vem som vill kalla sig, den titeln är inte skyddad.

Utbildad hovslagare får man bara kalla sig om man har utbildning.

Certifierad hovslagare titeln utgick 1/1 2010

Auktoriserad hovslagare kan man inte bli. Det  finns ingen auktorisation
inom hovslagerinäringen.

Legitimerad hovslagare. Det finns ingen legitimation för hovslagare.
Kanske i framtiden vi får se.

Gesällbrev är ett yrkesbevis man erhåller när man utfört ett gesällprov,
ett prov man gör när man gått färdigt sin lärotid och är fullt utbildad.
Anlitar man en gesäll kan man vara säker på att få en kunnig yrkesman/kvinna.

Fortbildad hovslagare är en som gått den stora fortbildningen som tagits fram i samarbete Svenska Hovslagareföreningen och Sveriges Lantbruksuniversitet. Anlitar man en fortbildad hovslagare kan man vara säker på att han/hon har ett intresse utöver det vanliga för sitt yrke.

Av Jordbruksverket godkänd hovslagare är en hovslagare som får arbeta med sjuka hästar på eget ansvar.

Hovslagaremästare kan man bli om man har gesällbrev, gått fortbildningen 
och gjort mästarprov, ett avancerat  prov med smide av specialbeslag, skoning m.m.
När man får ut sitt mästarbrev står det att man förväntas klara alla i branschen
förekommande arbeten.

 

Hovslagarnas utbildningsnivåer i bokstäver.

 Ex. Malte Nitjärn UGFJM

 

U står för att Malte är utbildad

G betyder att han har gesällbrev

F står för att han gjort fortbildningsexamen

J Av jordbruksverket godkänd hovslagare

M Anger att han har gjort mästarprov och fått mästarbrev.  
    Detta är för närvarande den högsta examen man kan
    avlägga inom hovslagerinäringen.