UTBILDNING

Många har varit på kurs hos oss. Kortare, enklare kurser eller fleråriga lärlingsutbildningar. Smideskurser eller bara smideskvällar för skojs skull. Vi bedriver också utbildning externt, på ridklubbar, mässor och liknande. Många är de som hört Stig Bruun hålla föredrag om hovvård.
Här gör Annika sitt gesällprov i smedjan.
Sophia under sin lärlingstid 2013