VERKTYG

Som återförsäljare av Mustads sortiment har vi hela deras egen verktygsserie. Utöver detta har vi: Förutom Mustads smidesverktyg för vi också HT verktyg. Vi har raspar av flera olika fabrikat: Vi har också GE's alla tänger plus en hel del annat.